'van ontwerpen en dromen': een ontmoeting met het werk van Rien Monshouwer

twee teksten door Jochem Rotteveel, december 2009

 

Idee fixe

De jaren tekenen de buitenmuren.
De tijd spoelt aan ons raam voorbij,
maar binnen houdt ons samen -
binnen fixeren we de tijd.

Binnen de kaders van de kaart,
binnen de kaders van het frame,
binnen de kaders van elkaar.

Het water zal ooit de stenen uitslijten
en wat ons rest dat zal verstromen
tot ook wij de buitenmuren tekenen
met onze ontwerpen en onze dromen.

 

Den Haag, 1976

Ik zal een gebouw ontwerpen om de tijd te ontlopen.
Binnen de muren bestaan jaren van nu, van toen,
maar ooit krijgt geen kans om de trap op te komen.

De dromen blijven binnen bestaan en hoeven niet te vechten met buiten.
Laat de tijd maar voorbij en niet op mij achter,
zoals de naam op de muur en de nagels in het papier.

En als de tijd dan toch naar binnen moet,
zet het raam dan maar open en breng lucht in de zaak:
het verval treedt pas in als de jaren zelf ook zijn vergaan.